Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů (dále jen "pracovní skupina") zahájila svou činnost v roce 2014 a o rok později byla členy pracovní skupiny započata realizace celokrajské kampaně s názvem MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“, v rámci které probíhají aktivity zaměřené na vyhledávání náhradních rodičů a zviditelnění náhradní rodinné péče. Do 31.12.2022 měla pracovní skupina celkem 10 členů. Její činnost koordinuje Krajský úřad Libereckého kraje  a skupina se schází minimálně dvakrát ročně ke společnéhmu jednání. V rámci realizace aktivit projektu "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji" realizováném Krajským úřadem Libereckého kraje od 1.10.2019 do 30.6.2022, bylo součástí jednání pracovní skupiny i vzdělávání jejích členů. Po dobu projektu se zástupci pracovní skupiny setkávali jednou ročně s pracovníky OSPOD ORP LK ke společnému jednání, výměně zkušeností, sdílení dobré praxe. Od 1.1.2023 klesl počet relizátorů na 9 a pracovní skupina byla včleněna do Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje, který se tak nově zabývá mimo jiné i realizací kampaně.  

 

Realizátoři kampaně pořádají v průběhu celého roku akce zaměřené na podporu náhradní rodinné péče – např. v roce 2022 bylo uskutečněno celkem 73 akcí zaměřených na vyhledávání náhradních rodičů. Jednalo se hlavně o akce pro širokou veřejnost jako besedy, setkávání, výstavy, účast na sportovních a kulturních akcích pro rodiny. Dále jsou vydávány tiskové zprávy nebo rozhovory. 

 

 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO VYHLEDÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ kontaktní osoba telefon e-mail
Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení sociální práce
Bc. Dana Kozderková 485 226 443

dana.kozderkova@kraj-lbc.cz

Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení sociální práce Mgr. Kamila Tůmová 485 226 758

kamila.tumova@kraj-lbc.cz

Centrum Protěž, z. ú. Světluše Jiráňová, DiS. 775 776 161 jiranova@centrumprotez.cz
Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Mgr. Petra Bělohlávková 775 964 313 belohlavkova@naruc.cz
Most ke vzdělání - Bridge tu education, z. s. - Centrum DAR Lubomír Vlach 732 425 425 vlach@mostkevzdelani.eu
Rodina v centru, z. ú. Mgr. Petra Vlčková 724 326 889 vlckova@rodinavcentru.cz
Amina - služby pro rodinu, o. p. s. Mgr. Tomáš Kahan 602 413 534 tomaskahan@amina-nrp.cz
Městský úřad Železný Brod (do roku 2022) Bc. Eva Sasková 483 333 928 e.saskova@zelbrod.cz
Rodinné centrum Maják, z. s.  Ing. Věra Černá 734 754 654 rodina@centrumajak.cz
Charita Česká Lípa Bc. Silvia Friedrichová 774 116 421 friedrichova@ceskalipa.charita.cz
Dobrá rodina, o.p.s. Mgr. Eliška Hrušková 702 186 024 eliska.hruskova@dobrarodina.cz

 

 Přiložené soubory