Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů

Pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů zahájila svou činnost v roce 2014. Aktuální počet členů pracovní skupiny činí 10. Pracovní skupina od roku 2015 realizuje kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“, v rámci které probíhají aktivity zaměřené na vyhledávání náhradních rodičů a zviditelnění náhradní rodinné péče.  

 

Krajský úřad Libereckého kraje v rámci projektu "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji" koordinuje činnost pracovní skupiny. Ta se schází minimálně dvakrát ročně ke společnému jednání, součástí kterého bývá vzdělávání členů pracovní skupiny. Jednou ročně se zástupci pracovní skupiny setkávají s pracovníky OSPOD ORP LK ke společnému jednání, výměně zkušeností, sdílení dobré praxe apod.

 

Členové pracovní skupiny realizují v průběhu celého roku akce zaměřené na podporu náhradní rodinné péče – v roce 2021 to bylo celkem 59 akcí zaměřených na vyhledávání náhradních rodičů. Byly to hlavně akce pro širokou veřejnost jako besedy, setkávání, výstavy, účast na sportovních a kulturních akcích pro rodiny. Dále jsou vydávány tiskové zprávy nebo rozhovory. 

 

 

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO VYHLEDÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH RODIČŮ kontaktní osoba telefon e-mail
Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení sociální práce Mgr. Kateřina Blažková 485 226 244, 778 543 266 katerina.blazkova@kraj-lbc.cz
Centrum Protěž, z. ú. Světluše Jiráňová, DiS. 775 776 161 jiranova@centrumprotez.cz
Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Bc. Jitka Altmanová 734 307 520 nrp@naruc.cz
Most ke vzdělání - Centrum domov a rodina Lubomír Vlach 732 921 020 vlach@mostkevzdelani.eu
Rodina v centru, z. ú. Mgr. Petra Vlčková 724 326 889 vlckova@rodinavcentru.cz
Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s. Mgr. Tomáš Kahan 602 413 534 tomaskahan@amina-nrp.cz
Městský úřad Železný Brod Bc. Eva Sasková 483 333 928 e.saskova@zelbrod.cz
Rodinné centrum Maják, z. s. Tanvald Ing. Věra Černá 734 754 654 rodina@centrumajak.cz
Charita Česká Lípa Bc. Silvia Friedrichová 774 116 421 friedrichova@ceskalipa.charita.cz
Dobrá rodina, o.p.s. Mgr. Eliška Hrušková 702 186 024 eliska.hruskova@dobrarodina.cz

 

 Přiložené soubory