Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Rodinná politika v obcích

Z pohledu rodinné politiky mají obce výzamnou roli. Díky dobré znalosti místních podmínek mají totiž právě ony k rodinám a seniorům nejblíže a mohou prosřednictvím cílených opatření vytvářet na místní úrovni prostředí přátelské rodinám.  

 

Dle Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni, kterou vytvořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu "Krajská rodinná politika", by měly obce zastávat zejména následující čtyři úlohy:

 

 

Platné koncepce rodinné politiky jednotlivých obcí v Libereckém kraji jsou ke stažení v sekci Koncepce rodinné politiky v obcích.

 

15.2.2022

Již od roku 2008 vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně soutěž Obec přátelská rodině a seniorům. V letošním roce 2022 tomu není jinak. Cílem této soutěže je zvýšit počet obcí, které budou dlouhodobě podporovat rodiny a zlepšovat podmínky pro jejich život prostřednictvím prorodinných a proseniorských aktivit a budou tak vytvářet prostředí přátelské rodinám.  

7.12.2021

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 7. 12. 2021 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“. Celostátní soutěž usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích České republiky a podněcování jejího rozvoje. V rámci soutěže budou v roce 2021 podporovány 2 dotační oblasti:Přiložené soubory