Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

4.2.2022

Liberecký kraj zahájil v rámci Operačního programu Zaměstnanost dne 1. října 2019 realizaci individuálního projektu s názvem "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535. Projekt byl realizován po dobu 33 měsíců a byl ukončen k 30. 6. 2022. Financování projektu bylo zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši  7 921 897,50 Kč.

1.3.2021

Liberecký kraj spolupracoval s MPSV ČR na realizaci systémového projektu z Evropského sociálního fondu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233), pod zkráceným názvem Krajská rodinná politika.

1.1.2021

Při tvorbě Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje byla v roce 2017 uskutečněna dvě dotázníková šetření, která byla zaměřena na rodiny s dětmi a prorodinná opatření v kraji. Z odpovědí respondentů vyšlo najevo, že nejvýznamější oblastí, na kterou by se měla rodinná politika zaměřit, je rozvoj flexibilní pracovní doby. Celkově tuto možnost zvolilo 30% respondentů z celkových 569 odpovědí. 

1.12.2020

Na základě průzkumu k tématu rodinné politiky vyšlo najevo, že by rodiče v kraji uvítali více informací z oblasti protidrogové prevence. Z toho důvodu byly v první polovině roku 2019 osloveny služby, které se protidrogovou prevencí zabývají a společně, na základě informací z terénu, byla vytvořena a spuštěna kampaň jménem Mýtus zvaný jehla. Kampaní bylo reagováno na kusé, či přímo nepravdivé informace týkající se nálezu stříkaček na veřejných místech jako jsou parky, pískoviště apod.