Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Stát je tvořen rodinami, které jsou spolupracovníky při předávání života a lásky lidstvu; zachránit rodinu znamená zachránit civilizaci.“ —  Igino Giordani, italský politik a novinář 1894 - 1980 

 

 

Rodinná politika představuje souhrn všech opatření a aktivit, jejichž smyslem je podpora rodin. Jedná se tedy o vytváření podmínek, které umožní rodinám při řešení jakéhokoliv problému, danou situaci zvládnout sami. Je důležité rodinnou politiku nezaměňovat se sociální politikou, která je od toho, aby pomáhala rodinám, které svoje problémy již samy nedokážou vyřešit.

 

Pro rodinnou politiku je charakteristická její průřezovost. Spadají pod ní oblasti jako např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastruktura. Na druhou stranu je nutné respektovat autonomii rodin, proto se rodinná politika zaměřuje na podporu rodin ve výkonu svých přirozených funkcí*. Ačkoliv se rodinná politika zabývá rodinami ve všech svých vývojových fázích, pilotní strategický dokument (Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023) je zaměřen pouze na rodiny s dětmi. Liberecký kraj si je vědom toho, že do rodinné politiky spadají také senioři, a proto nevylučuje, že bude v budoucnu plán rozšířen i o tuto cílovou skupinu.

 

* Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. ISBN 9788086878829.

 

rodinn_a_politika_a2.jpeg (JPEG 2500x3536px )