Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Kdo může být náhradním rodičem

Náhradním rodičem se může stát široká škála osob – může jím být osoba žijící sama, nebo v páru. Páry mohou být sezdané, ale i nesezdané. Žadatelé mohou, ale nemusí mít svoje děti. Náhradním rodičem se může stát ten, kdo má ve svém životě vhodné podmínky pro přijetí dítěte, místo v srdci a chuť otevřít lepší možnosti dítěti, kterému by se toho jinak nedostalo.

 

 

Jaké organizace a úřady jsou zapojeny do NRP

V systému náhradní rodinné péče je zapojeno několik subjektů. Jsou jimi orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – obce s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo a také úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí.  Dalšími zapojenými subjekty jsou tzv. doprovázející organizace.

 

Představíme Vám ty subjekty, se kterými se během procesu stát se náhradním rodičem určitě setkáte. Jsou to obce s rozšířenou působností (ORP), na kterých jsou pracovníci věnující se náhradní rodinné péči. Na takovém úřadě se podává žádost, pracovník navštíví žadatele u něj doma, jeho žádost zkompletuje a přepošle na krajský úřad. V případě, že se žadatel stane pěstounem, nebo pěstounem na přechodnou dobu, pak s ním pracovník obce s rozšířenou působností nadále spolupracuje a vede spisovou evidenci dítěte, které je v rodině umístěno. Krajské úřady mají na starosti odborné posouzení žadatelů, zajišťují žadatelům odbornou přípravu, vydávají správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence, vedou evidenci dětí vhodných do NRP a evidenci zařazených žadatelů. Neméně důležité jsou v systému NRP tzv. doprovázející organizace. S těmi uzavírají pěstouni ze zákona dohodu o doprovázení. Pracovníci z těchto organizací nabízí pěstounským rodinám podporu, jsou s nimi v častém kontaktu, poskytují širokou škálu služeb (od psychologických až po doučování dětí, víkendové pobyty apod.) a v neposlední řadě zajišťují pěstounům povinná školení.

 

Kontakty na pracovníky SPOD Krajského úřadu Libereckého kraje, na vedoucí pracovníky OSPOD ORP Libereckého kraje a na pracovníky tzv. doprovázejících organizací v LK.

 

 

Proces zprostředkování NRP

Krok č. 1

Chtěli byste se stát náhradním rodičem? Pak Vaše první kroky budou směřovat na orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) obce s rozšířenou působností podle Vašeho trvalého bydliště. Na každém OSPODu jsou pracovníci, kteří se věnují náhradní rodinné péči. Domluvte si schůzku předem, aby na Vás měl pracovník čas a prostor a mohl Vám odpovědět na Vaše dotazy a poskytnout dostatek informací. Na tomto úřadě pak můžete podat oficiální žádost.

 

Informace o náhradní rodinné péči také poskytují tzv. doprovázející organizace, které s pěstounskými rodinami pracují. Informační schůzku si tedy můžete domluvit i v některé z těchto organizací, které ve Vašem okolí fungují. Jedná se o neformálnější prostředí a pracovníci s Vámi projednají vše, co Vás o náhradním rodičovství zajímá. Oficiální žádost je vždycky potřeba podat na místně příslušný OSPOD.

 

Krok č. 2

Pokud jste se rozhodli a podali žádost, čekají Vás další nezbytné kroky. Pracovník OSPOD si domluví návštěvu u Vás doma, kde se bude zajímat třeba o uspořádání bytu. Bude chtít také mluvit s dalšími osobami, které s Vámi v domácnosti žijí, bude se zajímat o jejich postoj k přijetí dítěte do rodiny apod. Dále budete vyzváni k doložení dalších dokumentů, např. doložení příjmu či zdravotního stavu. Jakmile bude Vaše žádost kompletní a pracovník OSPOD ji bude mít zpracovanou, pošle ji na krajský úřad.

 

Krok č. 3

Dalším krokem na Vaší cestě stát se náhradním rodičem je absolvování odborného posouzení a odborných příprav. Odborné posouzení dělá krajský úřad na základě všech dokumentů, které má o Vás k dispozici. Ty získá na základě osobního jednání s žadateli. Krajský úřad Vám zajistí psychologické posouzení (více informací o tom, jak probíhá psychologické posouzení se můžete dočíst v rozhovoru s psycholožkou pro náhradní rodinnou péči - ZDE). Mimoto budete zařazeni do odborné přípravy. To je kurz, na kterém se s ostatními žadateli dozvíte potřebné teoretické znalosti, formou modelových situací můžete trénovat určité životní situace, budete pracovat ve skupinách i individuálně a můžete očekávat hosty, kteří mají s náhradním rodičovstvím osobní zkušenosti (příručku pro žadatelé se základními informacemi o odborné přípravě naleznete ZDE). Délka přípravných kurzů se liší v závislosti na formě péče, o kterou žádáte. Pro žadatele o osvojení a „dlouhodobou“ pěstounskou péči trvá příprava minimálně 48 hodin, pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu trvá minimálně 72 hodin. Na základě poznatků z odborného posouzení a zprávy z přípravného kurzu vydá krajský úřad správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do své evidence.

 

Krok č. 4

Pokud budete zařazeni do evidence, nezbývá než čekat na dítě, pro které budete tím nejvhodnějším rodičem. Naším heslem je, že nehledáme rodičům vhodné dítě, ale hledáme dítěti vhodné rodiče. Jakmile budete pro dítě vytipováni, čeká Vás postupné seznamování a pokud vše bude probíhat, jak má, přijmete dítě do své péče. Postupné seznamování kontaktu neplatí pro pěstouny na přechodnou dobu, kteří musí dítě převzít v případě potřeby ze dne na den a vyřeší tím krizovou situaci v životě dítěte. 

5.10.2023

V rámci největšího veletrhu škol a zaměstnavatelů v severních Čechách EDUCA EXPO bude ve dnech od 12. do 14. října k dispozici v prostorách Home Credit Areny v Liberci infostánek ke kampani MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost, nebo vzácnost?". Zájemci budou moci u tohoto infostánku získat více informací o náhradním rodičovství a také vyzkoušet si vědomostní kvíz "Co vše vím či nevím o pěstounství?". V prostorách arény se bude také nacházet výstava roll-up bannerů, na kterých jsou otištěny skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje a také mýty o pěstounství. 

21.7.2023

V rámci individuální kampaně, kterou realizuje Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci s doprovázející organizací Dobrá rodina, hledáme pěstounskou rodinu, nebo budoucí pěstouny v procesu příprav pro Adámka!

1.11.2022

Krajský úřad Libereckého kraje uspořádal v rámci 6. ročníku Týdne náhradního rodičovství besedu s názvem Pěstounství - mýty a realita. Beseda proběhla dne 18. října v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci a byla zároveň vysílána živě na YouTube kanále knihovny, kde je nyní k dispozici ke zhlédnutí ze záznamu. Na besedě vystoupil s tématem Jiné děti Bc. Pavel Kalpakcis a sociální pracovnice Krajského úřadu Libereckého kraje, Bc. Dana Kozderková a Bc. Kateřina Hradiská, které zájemce seznámily s procesem, jak se stát pěstounem a upozornily na některé mýty a předsudky, které o náhradním rodičovství mezi širokou veřejností panují. Příspěvky odborníků doplnily svými zkušenostmi také dvě pěstounky z našeho kraje, dlouhodobá pěstounka Monika Štekrová a pěstounka na přechodnou dobu Jitka Kozáková. 

4.8.2022

Jaké to je poprvé spatřit dítě, pro které budete náhradním rodičem? Jak se změní život příchodem přijatého dítěte? Proč se stát pěstounem? Tyto a mnohé další otázky si klade mnoho lidí, kteří uvažují o tom stát se náhradním rodičem a to bez ohledu na to, v jakém kraji České republiky bydlí. Proto zde sdílíme se svolením odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí osmidílnou sérii rozhovorů s pěstouny z Moravskoslezského kraje, kteří v nich sdílejí své zkušenosti a příběhy s pěstounstvím.