Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Rodinná politika Libereckého kraje

Rodinná politika představuje souhrn všech opatření a aktivit, jejichž smyslem je podpora rodin. Jedná se tedy o vytváření podmínek, které umožní rodinám při řešení jakéhokoliv problému, danou situaci zvládnout sami. Je důležité rodinnou politiku nezaměňovat se sociální politikou, která je od toho, aby pomáhala rodinám, které svoje problémy již samy nedokážou vyřešit.

 

Pro rodinnou politiku je charakteristická její průřezovost. Spadají pod ní oblasti jako např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastruktura. Na druhou stranu je nutné respektovat autonomii rodin, proto se rodinná politika zaměřuje na podporu rodin ve výkonu svých přirozených funkcí*. Ačkoliv se rodinná politika zabývá rodinami ve všech svých vývojových fázích, pilotní strategický dokument (Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023) je zaměřen pouze na rodiny s dětmi. Liberecký kraj si je vědom toho, že do rodinné politiky spadají také senioři, a proto nevylučuje, že bude v budoucnu plán rozšířen i o tuto cílovou skupinu.

 

*) Rodinná politika na úrovni krajů a obcí: metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008. ISBN 9788086878829.

 

rodinn_a_politika_a2.jpeg (JPEG 2500x3536px )

 

 

 

31.8.2023

V rámci sdílení dobré praxe rodinné politiky v Libereckém kraji zveřejňujeme příspěvek o akci Sousedění - nedělní piknik v parku, kterou uspořádal spolek Kulturnov, z. s.

8.6.2023

Liberecký kraj uskutečnil dne 6. června on-line seminář na téma Užívání nikotinových sáčků a e-cigaret u dětí. Cílem semináře bylo zlepšit informovanost veřejnosti, zejména rodičů a pedagogů základních a středních škol, o dané problematice. Seminář odborně vedl Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA, který je vedoucím Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Semináře se zúčastnilo necelých 30 zájemců. Záznam ze semináře je ke zhlédnutí na YouTube kanále Libereckého kraje - ZDE

25.5.2023

Liberecký kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi uspořádal v sobotu 20. května akci Krajský den rodiny, která byla nejen oslavou Mezinárodního dne rodiny, ale také poděkováním náhradním rodičům v našem kraji. Akce byla zároveň završením probíhajícího 7. ročníku Týdne náhradního rodičovství, který prostřednictvím volně přístupných akcí přibližuje veřejnosti náhradní rodinnou péči.

15.3.2023

Od roku 2020 mohou nestátní neziskové organizace získat od Libereckého kraje finanční podporu na aktivity pro rodiny s dětmi. Žádost o individuální dotaci v oblasti rodinné politiky je možné podávat od 20. března do 28. dubna letošního roku prostřednictvím internetových stránek Libereckého kraje. Celkem kraj na tyto účely vyčlenil půl milionu korun.