Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Jaké jsou formy náhradní rodinné péče

Nejčastějšími formami náhradní rodinné péče je osvojení (adopce), pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu. Dalšími formami jsou poručenství a péče jiné osoby.

 

Osvojení, nebo také adopce, je trvalé.  Mezi osvojitelem a dítětem vznikne stejný příbuzenský vztah jako mezi rodičem a dítětem. Osvojitel se stává zákonným zástupcem dítěte, je zapsán v jeho v rodném listě a dítě získává jeho příjmení.

 

Pěstounská péče trvá po takovou dobu, po kterou ji dítě potřebuje. Pěstoun o dítě osobně pečuje, žije s ním, ale není jeho zákonným zástupcem. Pokud je v zájmu dítěte, aby se stýkalo se svoji biologickou rodinu, je pěstoun veden i k těmto kontaktům. Pokud se situace v původní rodině dítěte změní, pak může být pěstounská péče ukončena a dítě je připravováno na přechod do své biologické rodiny. Vždy je však individuálně posuzováno, zda je to v zájmu dítěte. Takovýto pěstoun (dá se označit jako dlouhodobý) může a nemusí chodit do zaměstnání. Má nárok na speciální dávky související s pěstounkou péčí.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je péče, která je krátkodobá (max. pod dobu jednoho roku) a řeší krizovou situaci v životě dítěte tak, aby nemuselo být umístěno v kolektivním zařízení. Během této doby má biologická rodina čas urovnat podmínky, aby o dítě mohla pečovat, nebo se dítěti hledá vhodná náhradní rodina. Pěstounům na přechodnou dobu se také jednoduše říká přechodoví nebo profesionální a musejí být připraveni přijmout dítě ze dne na den. Takovýto pěstoun profesionál nechodí do jiného zaměstnání, ale zaměstnáním je právě péče o děti a dostává pravidelný plat od státu.

 

Forma náhradní rodinné péče Doba trvání Rodičovská práva biologických rodičů Kontakt s biologickou rodinou Finanční podpora státu
Pěstounská péče max. do 18 let věku dítěte zůstávají ano ano
Pěstounská péče na přechodnou dobu max. 1 rok zůstávají ano ano
Osvojení trvale zanikají ne ne
Poručenství max. do 18 let věku dítěte zanikají ano ano
Péče jiné osoby max. do 18 let věku dítěte zůstávají ano ne