Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Kontakty pro zájemce o náhradní rodičovství

Kontakty na pracovníky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce (agenda NRP)

Jméno Agenda Telefon E-mail Kancelář
Mgr. Vedralová Ivana vedoucí oddělení sociální práce

485 226 349

739 541 598

ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

1125 (11. patro)
Bc. Kozderková Dana

žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu

evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu

evidence dětí, které jsou umístěné v péči pěstounů na přechodnou dobu

metodika SPOD

příprava a organizace pěstounských setkání 

Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

485 226 443

778 538 446

dana.kozderkova@kraj-lbc.cz

1130 (11. patro)
Bc. Hradiská Kateřina 

žadatelé o pěstounskou péči

evidence dětí vhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče

metodika SPOD

příprava a organizace pěstounských setkání 

485 226 559

725 741 503

katerina.hradiska@kraj-lbc.cz

1130 (11. patro)
PhDr. Bělská Simona

psycholog

agenda náhradní rodinné péče, odborné posouzení žadatelů i dětí

zástup vedoucí oddělení sociální práce 

děti do náhradní rodinné péče z jiných krajů

485 226 582

778 538 447 

simona.belska@kraj-lbc.cz 1124 (11. patro)
Mgr. Michaela Krejčová 

žadatelé o osvojení

metodika SPOD

485 226 398

739 541  519

 

michaela.krejcova@kraj-lbc.cz

1131 (11. patro)

 

Bc. Hana Švandrlíková 

metodické vedení sociálně-právní ochrany dětí

evidence dětí vhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče

pověřené osoby

státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

485 226 69

7

739 541 562

 

hana.svandrlikova@kraj-lbc.cz

1131 (11. patro)

Bc. Dalila Mochalová

 

485 226 446

dalila.mochalova@kraj-lbc.cz

1131 (11. patro)

 

 

Kontakty na tzv. doprovázející organizace, které působí na území Libereckého kraje

(jednotlivé organizace působí na více místech v LK, případně mají působnost v celém LK)

Organizace Adresa Jméno a příjmení Telefon Email Web
Charita Česká Lípa – Centrum pro pěstounské rodiny  Masná 88, 470 01, Česká Lípa Bc. Silvia Friedrichová, vedoucí služby 774 116 421 friedrichova@ceskalipa.charita.cz

www.cpr-fchcl.cz

 

MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z. s. – Centrum Domov a rodina Dělnická 243, 513 01, Semily Mgr. Lubomír Vlach, ředitel 732 425 425 vlach@mostkevzdelani.eu

www.centrumdar.cz

Rodina v centru, z. ú.

Křižíková 980, 

473 01, Nový Bor

Dominika Babáková, vedoucí pěstounské péče 604 416 382 babakova@rodinavcentru.cz

www.rodinavcentru.cz

Centrum pro rodinu Náruč, z. ú. Skálova 540, 511 01, Turnov Mgr. Petra Bělohlávková, koordinátorka osvětových aktivit o NRP 775 964 313 belohlavkova@naruc.cz

www.naruc.cz

AMINA - služby pro rodinu o. p. s. Jablonecká 8/31, 460 05, Liberec Mgr. Tomáš Kahan, ředitel 602 413 534 tomaskahan@amina-nrp.cz

https://www.aminaprorodinu.cz/

Krok pro všechny generace z. s. Mariánská 551/47, 470 01, Česká Lípa Mgr. Miroslav Boš, předseda 604 670 510 info@krokpro.cz

www.krokpro.cz

Bc. Dušan Václavíček Březová 1304, 464 01, Frýdlant Bc. Dušan Václavíček 602 101 637 dusan.vaclavicek@seznam.cz  
Rodinné centrum Maják, z. s. U Školky 579, Tanvald Ing. Věra Černá, koordinátorka centra 734 754 654 rodina@centrumajak.cz

www.centrumajak.cz

Centrum Protěž, z. ú. Palachova 504/7, 460 01, Liberec Světluše Jiráňová, Dis., ředitelka 775 776 161 jiranova@centrumprotez.cz

www.centrumprotez.cz

Dobrá rodina o.p.s. – regionální pracoviště Liberecký kraj Anenská 988/3, 466 01, Jablonec nad Nisou Mgr. Eliška Hrušková 702 186 024 eliska.hruskova@dobrarodina.cz

www.dobrarodina.cz

 

 

Kontakty na vedoucí pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji

Městský úřad Doručovací adresa úřadu Jméno a příjmení Telefon Email
Městský úřad Česká Lípa nám. T.M. Masaryka 1/1, Česká Lípa Bc. Iva Houdková +420 487 881 329 houdkova@mucl.cz
Městský úřad Frýdlant T. G. Masaryka 37, Frýdlant Bc. Jana Hýblová +420 488 886 700 jana.hyblova@mu-frydlant.cz
Magistrát města Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou Mgr. Hana Krámská +420 483 357 639 kramska@mestojablonec.cz
Městský úřad Jilemnice Masarykovo náměstí 82, Jilemnice Mgr. Eliška Nosková +420 481 565 330 noskova@mesto.jilemnice.cz
Magistrát města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec (doručovací adresa), Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec (sídlo) Bc. Jana Špringlová +420 485 244 810

springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Městský úřad Nový Bor náměstí Míru 1, Nový Bor Mgr. Dana Balážová +420 487 712 369  dbalazova@novy-bor.cz
Městský úřad Semily Husova 82, Semily Ivana Kořínková +420 481 629 246

korinkova@mu.semily.cz

Městský úřad Tanvald Palackého 359, Tanvald Bc. Hana Havlíčková +420 483 369 637

hhavlickova@tanvald.cz

Městský úřad Turnov Skálova 466, Turnov Mgr. Hana Kocourová +420 481 366 854

h.kocourova@mu.turnov.cz

Městský úřad Železný Brod nám. 3. května 1, Železný Brod Bc. Eva Sasková +420 483 333 928

e.saskova@zelbrod.cz