Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže dítě vyrůstat ve své biologické rodině, tak je pro něj v ideálním případě nalezena rodina náhradní. Rodinné prostředí je pro dítě vždy lepším východiskem, než ústavní péče. U těch nejmenších dětí to platí dvojnásob. Dítě v náhradní rodinné péči tak vyrůstá v rodině s milujícími „rodiči“, zažívá bezpečí, přijetí a lásku. Má své místo, svoji roli, své povinnosti. Náhradní rodinná péče se zajišťuje formou osvojení, pěstounské péče, nebo pěstounské péče na přechodnou dobu. Osvojení, pěstounská péče nebo pěstounská péče na přechodnou dobu se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě, nebo přijmout dítě do pěstounské péče.

 

V případě, že máte zájem o získání podrobnějších informací o možnosti stát se pěstounem nebo pěstounem na přechodnou dobu, obraťte se na orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa Vašeho trvalého pobytu. Zde najdete specializovanou sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči, která Vám poskytne veškeré potřebné informace. Můžete se rovněž obrátit na pracovnice oddělení sociální práce Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Soubory ke stažení:  .mov (36 MB), .mp4 (36 MB)

 

 

Činnosti krajského úřadu v oblasti náhradní rodinné péče:

  • Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče se dle § 20 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, podává u obecního úřadu obcí s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele. Základní informace zájemcům o NRP poskytnou sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. (kontakty zde)
  • Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče vydává dle § 22 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění, krajský úřad na základě výsledků celkového odborného posouzení, které se skládá z psychologického vyšetření, z posouzení zdravotního stavu, po­souzení sociální situace a absolvování přípravy k přijetí dítěte do rodiny.
  • Krajský úřad zprostředkovává náhradní rodinnou péči za součinnosti ostatních krajských úřadů, spolupracuje s ministerstvem a s Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně. V rámci odborného kolegia pro náhradní rodinnou péči spolupracuje s odborníky působícími v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Kolegium doporučuje pro určité dítě vhodné žadatele o pěstounskou péči nebo osvojení vedené krajským úřadem.

 

25.5.2022

Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá

12.4.2022

Dne 12. dubna 2022 se v prostorách MCU KOLOSEUM Liberec konala druhá konference k náhradní rodinné péči.  Konference se zúčastnilo okolo 40 odborníků z Libereckého kraje, kteří se náhradní rodinnou péčí zabývají.

19.1.2022

Od nového roku vstoupila platnost novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která upravuje odměny pro pěstouny či věk dětí umísťovaných do ústavů. S účinností od roku 2025 nemohou být děti mladší 3 let umisťovány do ústavů (až na výjimky, kdy může být přijato dítě z vážných zdravotních důvodů).

5.1.2022

Hlavní motivací k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče je pro téměř 70 % pěstounů poslání.  Vyplynulo to z průzkumu pořádaného v rámci kampaně Libereckého kraje MÍT DOMOV A RODINU – Samozřejmost, nebo vzácnost?" V průzkumu bylo v uplynulém roce osloveno 135 náhradních rodin z Libereckého kraje, zpět se od nich vrátilo 98 vyplněných dotazníků.

21.12.2021

Vánoční setkání pěstounských rodin uspořádané pracovnicemi oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje jako poděkování pěstounům za jejich péči o svěřené děti se konalo 16. prosince v liberecké zoologické zahradě. Akce nesla podtitul Rozsviťme svět dětem

2.11.2021

1. konference NRP konaná 2.11.2021 se na Krajském úřadě Libereckého kraje

25.10.2021

Pro zájemce o náhradní rodičovství byla sepsána brožura Něco málo o náhradní rodinné péči. V brožuře jsou uvedeny skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje a základní informace o formách náhradního rodičovství a procesu, jak se stát náhradním rodičem.

1.5.2021

Vydali jsme letáčky, které Vás seznámí se čtyřmi fiktivními příběhy dětí, pro které hledáme náhradní rodiče. Cílem je přiblížit veřejnosti děti, které potřebují vyrůstat v milující rodině - bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav, nebo jinou etnicitu. Seznamte se s Honzou, Karolínou, Erikem a Pepinou a jejich osudem. Protože právě pro takovéto děti hledáme náhradní rodiny, které by jim poskytli bezpečnou a láskyplnou náruč.