Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Pod hlavičkou rodinné politiky vychází od roku 2020 zpravodaj Libereckého kraje s názvem Rodinám, který je určen všem rodinám v našem kraji.

 

V každém čísle tohoto zpravodaje jsou představeny služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, a to jak registrované sociální (např. raná péče), tak i ty navazující (např. mateřská centra či dětské skupiny), a je zde přiblíženo jejich fungování. Ve zpravodaji nejsou opomíjena ani témata jako trávení volného času. Rubrika Po kraji představuje tipy na naučné stezky či jiná zajímavá místa v přírodě. V rubrice Kultura rodinám vždy představujeme jednu z příspěvkových organizací kraje z oblasti kultury, zejména její programovou nabídku pro rodiny. Stálicí mezi pravidelnými rubrikami je příspěvek zaměřený na Volný čas po svém obsahující vždy rozhovor s aktivním středoškolákem - vedoucí skautského oddílu, členem mládežnického parlamentu, trenérem florbalového týmu apod. Protože zpravodaj vzniká pod hlavičkou odboru sociálních věcí, věnujeme se i odbornějším tématům jako je např. oblast náhradní rodinné péče.  V každém čísle zpravodaje naleznou čtenáři také rozhovor s odborníkem na aktuální téma

 

Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je vydáván primárně v elektronické podobě. Tištěný zpravodaj je distribuován prostřednictvím sítě mateřských a rodinných center v Libereckém kraji (Síť pro rodinu a Asociace Comeniana).  

 

Vaše nápady a náměty ke zpravodaji můžete psát na rodina@kraj-lbc.cz.

 

6.12.2022

Liberecký kraj vydal ke konci roku nové číslo zpravodaje Rodinám, které se věnuje především tématu dobrovolnictví. Rozhovor s Michalem Čančíkem, vedoucím Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje čtenářům přibližuje, co musí zájemce učinit, aby se stal dobrovolníkem. Zpravodaj dále přináší informace o jedné z konkrétních dobrovolnických činností, a tou je zapojení se do tzv. homesharingu, tj. sdílené péče o děti s autismem. Tuto formu podpory rodin dětí s autismem zavádí v Libereckém kraji od letošního roku organizace LÍP A SPOLU. V článku nechybí rozhovor s prvními dvěma spárovanými rodinami z našeho kraje, které se do homesharingu zapojily. Ve stále rubrice Příklady dobré praxe seznamuje Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily, čtenáře s vizí města stát se městem pro všechny generace.

1.11.2021

Skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje, zdravé fungování sourozeneckých vztahů, ...

1.5.2021

Závislost a bezpečnost dětí na internetu, jaké je to být pěstounem, ...

1.11.2020

Slaďování rodinného a pracovního života, motivace dětí, pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci, ...

1.5.2020

Léto po koronaviru, kam se s dětmi vydat v Libereckém kraji, azylové domy, ...