Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

V rámci projektu "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji" bylo zavedeno každoroční konání konference k rodinné politice. Cílem této aktivity je poskytnout regionálním aktérům rodinné politiky prostor pro diskuzi nad aktuálními tématy a potřebami Libereckého kraje včetně předávání příkladů dobré praxe. 

 

V říjnu roku 2020 byla naplánována první konference na téma "Specifika rodin v Libereckém kraji". Z důvodu protiepidemických opatření bylo konání konference zrušeno a bylo přistoupeno k jejímu nahrazení sborníkem odborných příspěvků k rodinné politice "Specifika rodin v Libereckém kraji".  

 

V roce 2021 se již podařilo zrealizovat 1. konferenci k rodinné politice na téma "Slaďování rodinného a pracovního života".

 

23.3.2022

Zveme Vás na 2. konferenci k rodinné politice s názvem  Podpora rodinné politiky v praxi, která je určena odborné i široké veřejnosti.

23.3.2022

Krajský úřad Libereckého kraje vydal sborník s názvem Specifika rodin v Libereckém kraji. Cílem vydání tohoto sborníku bylo uvést v písemné formě příspěvky, které měly zaznít na první konferenci k rodinné politice Libereckého kraje. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byla tato konference zrušena. V souvislosti s tím bylo přistoupeno k oslovení odborníkú působících v našem kraji s žádostí o sepsání příspěvků, které by se zabývaly současnou situací rodin z různých ůhlú pohledu a zohledňovaly by specifika našeho kraje. Uveřejněné příspěvky se zaměřují např. na problematiku zadluženosti rodin, vzdělávání, rodinné a mezigenerační vztahy nebo také problematiku závislosti na digitálních technologiích. Jedná se o oblasti, které mají v životě rodin významný vliv. S ohledem na omezený rozsah tohoto sborníku nebylo však možné poskytnout jejich kompletní výčet. Přesto doufáme, že sborník nabídne čtenářům ucelenější náhled na situaci rodin v našem kraji.

18.11.2021

Cílem konference je podívat se blíže na to, jak je možné propojit práci a rodinu. Na konferenci zazní příspěvek nejen o flexibilních formách organizace práce a jejich výhodách pro zaměstnavatele při náboru nováčků, ale také o tom, jaká úskalí při harmonizaci práce a péče o rodinu překonávají neformálně pečující. Příspěvky, ve kterých budou představeny příklady dobré praxe zaměstnavatelů vstřícných k zavádění prorodinných opatření, umožní praktický náhled na danou problematiku. Jaké typy služeb péče o předškolní děti rodiče preferují a jaká jsou možná zlepšení v celém systému péče o děti? Jak slaďovat práci a péči o rodinu a neohrozit při tom rodinné ani partnerské vztahy? Chybět nebudou ani odpovědi na tyto otázky.