Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Síť pro rodinu zahajuje kampaň Festival rodiny

Motto festivalu: S námi kvete každá rodina

Termín festivalu: 5 týdnů pro rodinu od 12. 5. do 16. 6. 2024

 

Festival rodiny je celonárodní osvětovou kampaní Sítě pro rodinu, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času, stejně tak ke vzdělávání a osvětě v této oblasti.

 

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Během pěti týdnů ode Dne matek až po Den otců se konají akce, při kterých mohou rodiny plnohodnotně prožít společné chvíle. Jednotlivá členská centra a další organizace pracující s rodinami v tomto čase pořádají různé vzdělávací a osvětové aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro celé rodiny, jejich jednotlivé členy, či širokou veřejnost.

 

Letošní kampaní poukazujeme na různorodost rodin a jejich specifické potřeby, např. na samoživitele; pěstouny; rodiny, jejichž člen vyžaduje dlouhodobou péči; rodiny se zkušeností s úmrtím nejbližšího člena rodiny, domácím násilím, drogami, alkoholem, psychickými poruchami; bilingvní rodiny; rodiny s vícerčaty; sendvičové či vícegenerační rodiny apod.                                                                                                                    
Každá rodina má svá specifika, své potřeby, starosti i radosti. Všechny jsou však stejně důležité a stojí za naši plnou pozornost. 

                                                                                                                                                                 
K aktivní účasti na Festivalu rodiny tedy zveme všechny organizace, které se zabývají rodinou v jakékoliv její podobě!

 

Proč se k festivalu přidat?

●       Svezte se na vlně celorepublikové kampaně.

●       Zapojte se s vaší oblíbenou akcí /akcemi a zviditelněte práci své organizace na obecní, krajské i celorepublikové úrovni.

●       Využijte příležitost k navázání spolupráce s obcí i dalšími organizacemi.

●       Posilte svůj společenský kredit.

●       Využijte příležitost ke sdílení kreativních nápadů s dalšími prorodinnými organizacemi.

●       Přispějte k celkové osvětě na téma rodina a práce s ní.

 

 

Kdo a jak se může k festivalu připojit?

 

Zapojit se můžete dvěma způsoby:

1. Přihlaste vaší akci

 

●       Kdokoliv, kdo organizuje v měsících květnu a červnu jakoukoliv akci pro celé rodiny nebo její členy.

●       K festivalu se připojte registrací vaší akce  vyplněním formuláře

●       Své akce můžete přihlašovat průběžně již nyní až do 14. června 2024.

●       Každou akci do formuláře zapište zvlášť.

●       Všechny vaše akce budeme průběžně zveřejňovat na webu Festivalu rodiny v záložce Festivalové akce 2024.

●       Do patičky pozvánky na vaší akci umístěte grafiku kampaně, aby bylo na první pohled patrné, že se ke kampani touto akcí připojujete. Můžete využít tyto možnosti:

 

banner Festivalu rodiny

o  grafiku “Jsme součástí Festivalu rodiny” (pokud se na vaši pozvánku nehodí banner, ani grafika „Jsme součástí Festivalu rodiny“, můžete umístit jen logo Festivalu rodiny (text vedle obrázku) nebo logo Festival rodiny, (text pod obrázkem)

 

2. Řekněte nám, co pro vás znamená rodina!

 

Nahrajte video, kde stručně odpovíte na tyto tři otázky:

  1. Co pro vás znamená "rodina"? (jedním slovem)
  2. Máte osobnost/vzor v rodině, ke komu vzhlížíte?
  3. Popište vaši rodinu třemi slovy.

·         Ve videu přečtěte otázku, a pak na ni odpovězte.

·         Video točte na šířku – ideálně zadní kamerou ze vzdálenosti cca 2m.

·         Délka odpovědi na 1 otázku maximálně 10 vteřin.

·         Vyberte čisté, jasné pozadí – zeď nebo závěs.

·         Videa zasílejte na email: info@sitprorodinu.cz (doporučujeme využít služeb uschovna.cz) nejpozději do 30. 4. 2024.

·         Videa sestříháme a umístíme na naše sociální sítě, web atd.

 

 

Organizátor akce:

Síť pro rodinu, z. s., Truhlářská 24, 110 00 Praha 1

Více informací o organizátorovi naleznete na www.sitprorodinu.cz a FB Síť pro rodinu

Informace ke kampani naleznete na www.festivalrodiny.cz

 

 

Děkujeme, že společně s námi oslavíte Festival rodiny!

Zdroj: tisková zpráva Sítě pro rodinu