Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Projekt Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji

Liberecký kraj zahájil v rámci Operačního programu Zaměstnanost dne 1. října 2019 realizaci individuálního projektu s názvem "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535. Projekt bude realizován po dobu 33 měsíců a bude ukončen k 30. 6. 2022. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši  7 921 897,50 Kč.

Cílem projektu je systémová podpora odborníků pracujících s rodinami s dětmi v Libereckém kraji. Aktivity směřují ke zkvalitnění péče o děti umístěné do DC Liberec, snížení počtu umístěných dětí a ke zvýšení profesionálních kompetencí pracovníků tohoto zařízení. Projekt podporuje rozvoj osvětových opatření v oblasti NRP a přispívá k vytvoření provázaného systému subjektů rodinné politiky (RP) při využití optimálních komunikačních kanálů pro cílovou skupinu RP.

Realizace od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022

Bližší informace k projektu naleznete zde