Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Při tvorbě Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje byla v roce 2017 uskutečněna dvě dotázníková šetření, která byla zaměřena na rodiny s dětmi a prorodinná opatření v kraji. Z odpovědí respondentů vyšlo najevo, že nejvýznamější oblastí, na kterou by se měla rodinná politika zaměřit, je rozvoj flexibilní pracovní doby. Celkově tuto možnost zvolilo 30% respondentů z celkových 569 odpovědí. 

 

S cílem rozšířit využívání flexibilních forem organizace práce u zaměstnavatelů v Libereckém kraji bylo osloveno Centrum Kašpar s nabídkou spolupráce. Výsledkem bylo vytvoření projektu Flexibilně s Centrem Kašpar, který realizuje tato organizace v období od 1.7.2021 do 30.6.2022 za finanční podpory Libereckého kraje.

 

 Cílem projektu je rozvinout odbornou kapacitu obcí a příspěvkových organizací Libereckého kraje v oblasti flexibilních forem práce a prorodinných firemních opatření a tím rozšířit jejich praktické využívání v regionu.

 

V rámci projektu dojde ke zmapování již existujících funkčních praxí a pojmenování jejich konkrétních pozitivních dopadů, aby bylo možné předávat dobré zkušenosti dál.

Projektem budou dále identifikovány okruhy potřeb, na které bude navázáno cílenými metodickými konzultacemi a mentoringem pro zástupce zapojených organizací. V případě, že půjde o potřebu komplexnějších doporučení či celkové diagnostiky firemní politiky organizace, bude navržena konkrétní strategie dalšího postupu (např. sociální audit).

Smyslem projektu je nadto edukovat regionální zaměstnavatele z řad obcí a příspěvkových organizací tak, aby v dalších fázích přebírali aktivní úlohu při nastavování trendů a při rozšiřování informací o osvědčujících se modelech flexibilního zaměstnávání.