Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Na základě průzkumu k tématu rodinné politiky vyšlo najevo, že by rodiče v kraji uvítali více informací z oblasti protidrogové prevence. Z toho důvodu byly v první polovině roku 2019 osloveny služby, které se protidrogovou prevencí zabývají a společně, na základě informací z terénu, byla vytvořena a spuštěna kampaň jménem Mýtus zvaný jehla. Kampaní bylo reagováno na kusé, či přímo nepravdivé informace týkající se nálezu stříkaček na veřejných místech jako jsou parky, pískoviště apod.

 

Realizátory této kampaně byly ve spolupráci s krajskou rodinnou a protidrogovou politikou Most k naději, z.s., Maják o.p.s. a Maják PLUS, z.ú. V rámci projektu Mýtus zvaný jehla vznikl jeden informační leták a tři videa. V průběhu roku 2019 k tomuto tématu proběhly přednášky, které byly zaměřeny na žáky středních škol, na rodiče a na veřejnost. Projekt se shledal s velkým zájmem hlavně ze strany středních škol, a proto bylo rozhodnuto o pokračování projektu i v následujícím roce 2020. V průběhu tohoto roku realizátoři uskutečnily další přednášky ve třech okresech Libereckého kraje. Během všech přednášek byly využívány vytvořené materiály (videa, letáky). Zároveň bylo zjištěno, že je nutné věnovat větší pozornost osvětě veřejnosti, z toho důvodu se projekt Mýtus zvaný jehla zaměřil v roce 2020 i na mediální prostor. Kampaň byla v orůvěhu tohoto roku představena i odborníkům - např. pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, pracovníkům OSPOD a policie a pedagogům základních škol. Z důvodu zhoršených protiepidemických podmínek nebylo možné v průběhu roku 2020 zrealizovat plánované semináře pro rodiče a pro studenty středních škol. 

 

 

Mýtus zvaný jehla - 3 videa:

  • 1. díl - Jehla obecná
  • 2. díl - Poranění
  • 3. díl - Závislost

 

 

 

 Fotogalerie