Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Podpora rodinné politiky v praxi

Zveme Vás na 2. konferenci k rodinné politice s názvem  Podpora rodinné politiky v praxi, která je určena odborné i široké veřejnosti.

 

Cílem konference je poskytnout zájemcům o rodinnou politiku prostor pro diskusi a předávání informací. 2. ročník je zaměřen na podporu rodinné politiky na různých úrovních, ať už je to podpora ze strany státu, kraje či obce přátelské rodinám. V rámci příspěvků, není opomenuta ani podpora rodin ze strany nestátních neziskových organizací, které mají k rodinám nejblíže.   

 

Datum konání: 14. dubna 2022

Místo konání: MCU Koloseum (Generála Svobody 83/47, Liberec 13)

 

Program konference
08:30 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 09:10 Zahájení konference
  Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu sociálních věcí
09:10 - 09:30 Rodinná politika Libereckého kraje
  Mgr. Kamila Tůmová,  koordinátor rodinné politiky Krajského úřadu Libereckého kraje
09:35 - 10:05 Rodinná politika státu
 

Mgr. Jiřina Kunášková, vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti Ministerstva práce a sociálních věcí

10:10 - 10:25

pauza na kávu

10:25 - 10:55

Hodkovice nad Mohelkou - město přátelské rodině
  Ing. Markéta Khauerová, starostka města Hodkovice nad Mohelkou
11:00 - 11:30 Podpora rodin v mateřských a rodinných centrech na příkladu aktivit Rodinného centra Slůně
  Mgr. Michaela Čapková, spoluzakladatelka Rodinného centra Slůně
11:30 - 12:30 pauza na oběd
12:30 - 13:00 Primární prevence v rodinné politice a vliv výchovy na oblasti rizikového chování
  Mgr. Jan Molnár,ředitel organizace Maják, o.p.s.
13:05 - 13:35 Jak reflektuje rodinná politika potřeby rodin?
  PhDr. Věra Kuchařová, CSc., vedoucí výzkumného týmu rodinné politiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.
13:40 - 13:55 pauza na kávu
 13:55 - 14:25 Proč potřebujeme fungující rodinu a manželství?
  ThDr. Martin Bukovský, MBA, manželský a rodinný poradce Asociace Comeniana, z.s.
14:30-15:00 Deset kroků k rodinné politice
  Mgr. Regína Dlouhá, členka rady Unie center pro rodinu a komunitu, z.s.
Změna programu vyhrazena

 

V případě závazného zájmu prosíme o nahlášení účasti na e-mail kamila.tumova@kraj-lbc.cz do 7. dubna 2022 (včetně).

Konference je zdarma. Je možné na vyžádání vystavit potvrzení o účasti na (neakreditované) konferenci. Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení. Parkování je k dispozici zdarma před budovou MCU Koloseum.

 

Konference se koná v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“.

 

Těšíme se na Vaši účast!

 Přiložené soubory
Fotogalerie