Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Slaďování rodinného a pracovního života

Cílem konference je podívat se blíže na to, jak je možné propojit práci a rodinu. Na konferenci zazní příspěvek nejen o flexibilních formách organizace práce a jejich výhodách pro zaměstnavatele při náboru nováčků, ale také o tom, jaká úskalí při harmonizaci práce a péče o rodinu překonávají neformálně pečující. Příspěvky, ve kterých budou představeny příklady dobré praxe zaměstnavatelů vstřícných k zavádění prorodinných opatření, umožní praktický náhled na danou problematiku. Jaké typy služeb péče o předškolní děti rodiče preferují a jaká jsou možná zlepšení v celém systému péče o děti? Jak slaďovat práci a péči o rodinu a neohrozit při tom rodinné ani partnerské vztahy? Chybět nebudou ani odpovědi na tyto otázky.

 

Datum konání: 26. listopadu 2021

Místo konání: on-line (prostřednictvím platformy Microsoft Teams)

 

Program konference
08:30 - 09:00 Přihlášení účastníků
09:00 - 09:10 Úvodní slovo
  Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu sociálních věcí
09:10 - 09:30 Rodinná politika Libereckého kraje
  Mgr. Kamila Tůmová, Krajský úřad Libereckého kraje
09:35 - 10:00 Flexibilní formy organizace práce
  Ivana Sulovská, Centrum Kašpar
10:10 - 10:40 Slaďování Krajského úřadu Libereckého kraje
  Mgr. Ivana Jarošová a Ing. Milan Servít, Krajský úřad Libereckého kraje
10:45 - 11:15 Problematika zaměstnávání rodičů na trhu práce
  PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, Úřad práce – Krajská pobočka v Liberci
11:20 - 11:50 Prorodinná firemní kultura ve výrobní firmě
  Petra Janatová a Lenka Lenochová, Síť pro rodinu, z.s.
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 13:30 Služby péče o děti předškolního věku v ČR
  Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
13:35 - 14:05 Úskalí neformálně pečujících při slaďování rodinného a pracovního života
  Alena Kejzarová, Klára pomáhá, z.s.
14:10 - 14:40 Slaďování rodinného a pracovního života z perspektivy rodinných vztahů
  ThDr. Martin Bukovský, MBA, Asociace Comeniana, z.s.
Změna programu vyhrazena

 

V případě závazného zájmu prosíme o nahlášení účasti na e-mail kamila.tumova@kraj-lbc.cz nejdéle do 23. listopadu 2021.

Konference je zdarma. Je možné na vyžádání vystavit potvrzení o účasti na konferenci (neakreditované).

 

Konference se koná v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“.

 

Těšíme se na Vaši účast!Fotogalerie