Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Vzdělávání

11.10.2021

Dne 21. října 2021 se koná on-line regionální konference pro Liberecký kraj na téma "Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí".

19.10.2021

Rodinná politika a potřeba udržitelného demografického vývoje v evropském dialogu

25.9.2021

Odborné proškolení zaměstnanců center a následné konání skupinových sezení s rodiči

2.11.2021

1. konference NRP konaná 2.11.2021 se na Krajském úřadě Libereckého kraje

18.11.2021

Cílem konference je podívat se blíže na to, jak je možné propojit práci a rodinu. Na konferenci zazní příspěvek nejen o flexibilních formách organizace práce a jejich výhodách pro zaměstnavatele při náboru nováčků, ale také o tom, jaká úskalí při harmonizaci práce a péče o rodinu překonávají neformálně pečující. Příspěvky, ve kterých budou představeny příklady dobré praxe zaměstnavatelů vstřícných k zavádění prorodinných opatření, umožní praktický náhled na danou problematiku. Jaké typy služeb péče o předškolní děti rodiče preferují a jaká jsou možná zlepšení v celém systému péče o děti? Jak slaďovat práci a péči o rodinu a neohrozit při tom rodinné ani partnerské vztahy? Chybět nebudou ani odpovědi na tyto otázky.

25.10.2021

Pro zájemce o náhradní rodičovství byla sepsána brožura Něco málo o náhradní rodinné péči. V brožuře jsou uvedeny skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje a základní informace o formách náhradního rodičovství a procesu, jak se stát náhradním rodičem.

23.3.2022

Zveme Vás na 2. konferenci k rodinné politice s názvem  Podpora rodinné politiky v praxi, která je určena odborné i široké veřejnosti.

12.4.2022

Dne 12. dubna 2022 se v prostorách MCU KOLOSEUM Liberec konala druhá konference k náhradní rodinné péči.  Konference se zúčastnilo okolo 40 odborníků z Libereckého kraje, kteří se náhradní rodinnou péčí zabývají.