Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Projekty partnerské

1.3.2021

Liberecký kraj spolupracoval s MPSV ČR na realizaci systémového projektu z Evropského sociálního fondu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233), pod zkráceným názvem Krajská rodinná politika.