Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

Projekty Krajského úřadu Libereckého kraje

1.12.2020

Na základě průzkumu k tématu rodinné politiky vyšlo najevo, že by rodiče v kraji uvítali více informací z oblasti protidrogové prevence. Z toho důvodu byly v první polovině roku 2019 osloveny služby, které se protidrogovou prevencí zabývají a společně, na základě informací z terénu, byla vytvořena a spuštěna kampaň jménem Mýtus zvaný jehla. Kampaní bylo reagováno na kusé, či přímo nepravdivé informace týkající se nálezu stříkaček na veřejných místech jako jsou parky, pískoviště apod.

1.1.2021

Při tvorbě Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje byla v roce 2017 uskutečněna dvě dotázníková šetření, která byla zaměřena na rodiny s dětmi a prorodinná opatření v kraji. Z odpovědí respondentů vyšlo najevo, že nejvýznamější oblastí, na kterou by se měla rodinná politika zaměřit, je rozvoj flexibilní pracovní doby. Celkově tuto možnost zvolilo 30% respondentů z celkových 569 odpovědí. 

4.2.2022

Liberecký kraj zahájil v rámci Operačního programu Zaměstnanost dne 1. října 2019 realizaci individuálního projektu s názvem "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535. Projekt bude realizován po dobu 33 měsíců a bude ukončen k 30. 6. 2022. Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši  7 921 897,50 Kč.