Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
Název loga

NRP

18.10.2021

Ve dnech 18. až 24. října 2021 se na území Libereckého kraje koná již pátý ročník Týdne náhradního rodičovství, který pořádá pracovní skupina pro vyhledávání náhradních rodičů v rámci kampaně MÍT DOMOV A RODINU – „Samozřejmost, nebo vzácnost?“. Hlavní náplní akcí budou volně přístupné besedy a debaty s odborníky a pěstouny, akce pro děti a kontaktní kampaň se skutečnými pěstounskými příběhy.

2.11.2021

1. konference NRP konaná 2.11.2021 se na Krajském úřadě Libereckého kraje

3.5.2021

Naše bannery "Mýty v pěstounství" započaly svoji putovní výstavu, a to v Obchodním centru LBC (OC LBC). K vidění tam budou v květnu 2021. Přijďte si přečíst, jaké nejčastější mýty kolem náhradního rodičovství panují.

21.12.2021

Vánoční setkání pěstounských rodin uspořádané pracovnicemi oddělení sociální práce odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje jako poděkování pěstounům za jejich péči o svěřené děti se konalo 16. prosince v liberecké zoologické zahradě. Akce nesla podtitul Rozsviťme svět dětem

5.1.2022

Hlavní motivací k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče je pro téměř 70 % pěstounů poslání.  Vyplynulo to z průzkumu pořádaného v rámci kampaně Libereckého kraje MÍT DOMOV A RODINU – Samozřejmost, nebo vzácnost?" V průzkumu bylo v uplynulém roce osloveno 135 náhradních rodin z Libereckého kraje, zpět se od nich vrátilo 98 vyplněných dotazníků.

1.3.2021

Zajímá vás, jaké je tzv. dlouhodobé pěstounství z pohledu samotného pěstouna? V rámci kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost?“ vám přinášíme rozhovor s dlouhodobou pěstounkou z Libereckého kraje, s paní Radkou Kyzlíkovou. Paní Kyzlíková je učitelkou v mateřské škole, k tomu vykonává pěstounskou péči již sedmým rokem. V pěstounské péči má svěřenou dvanáctiletou dívku. Jedná se o tzv. dlouhodobou pěstounskou péči, kdy má pěstoun dítě svěřené do doby, než si biologičtí rodiče vytvoří takové podmínky, aby mohli dítě převzít do své péče, případně končí zletilostí svěřeného dítěte.

12.3.2021

Přinášíme Vám další rozhovor věnující se náhradnímu rodičovství, tentokrát s pěstouny na přechodnou dobu - s Ester a Reném Jiroutovými. Ti jsou tzv. přechodovými pěstouny od roku 2016. Manželé mají 4 biologické děti, dva syny a dvě dcery (23, 21, 19 a 15). Během čtyř let se postupně starali o sedm dětí. Všechny svěřené děti byly u Jiroutových hned z porodnice, novorozeneckého oddělení nebo neonatologie. První holčička byla v rodině 9 měsíců, druhý chlapeček 11 měsíců, třetí holčička 8,5 měsíců, čtvrtý chlapeček 3,5 měsíce, pátý chlapeček 3 měsíce a dvojčátka holčičky manželé 10 dní navštěvovali na neonatologii a pak o ně pečovali 6 měsíců. Prvních pět dětí odcházelo do adoptivních rodin a dvojčátka šla ke své biologické mamince.

16.4.2021

Zajímá Vás, jak probíhá psychologické vyšetření žadatelů o náhradní rodinnou péči? A co to přesně znamená? Přinášíme Vám další rozhovor, tentokrát s psycholožkou pro náhradní rodinnou péči, PhDr. Simonou Bělskou, která pracuje na Krajském úřadě Libereckého kraje. Letos je to deset let, co je Simona Bělská na pozici psycholožky pro NRP a má tedy s prací s žadateli bohaté zkušenosti.

16.9.2021

Přinášíme Vám další rozhovor věnující se náhradnímu rodičovství, tentokrát s pracovnicí liberecké organizace Centra Protěž, Mgr. Blankou Bihary.

1.6.2021

Bannery "Mýty v pěstounství" se na červen 2021 přesunuly do OC Forum Liberec (před prostory multikina). Zastavte se u nich a zjistěte, zda vám vyvrátíme mýty, které okolo náhradního rodičovství panují. 

1.8.2021

Bannery Mýty v pěstounství můžete shlédnout v Jablonci nad Nisou, a to v OC Central.  Kdo jste si je nestihl přečíst v Liberci, máte v srpnu 2021 šanci v sousedním městě. 

1.9.2021

V průběhu září a října 2021 si mohou návštěvníci iQlandie v Liberci přečíst mýty, které kolem náhradního rodičovství panují. Spojte zábavnou a vzdělávací návštěvu v iQlandii s diskusí okolo našich mýtů. Vyvrátili jsme vám některé z nich?

4.1.2022

Výstava našich bannerů je v lednu a únoru 2022 k vidění v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Tentokrát jsou pro vás připraveny bannery se skutečnými příběhy pěstounství z Libereckého kraje a také bannery vyvracející mýty, které okolo náhradního rodičovství panují. Přijďte si přečíst příběhy čtyř dětí, které vyrůstají v pěstounské péči. V lednu jsou bannery umístěny v prvním patře před vchodem do všeobecné knihovny, v únoru jsou k vidění ve čtvrtém patře u hudebního oddělení.

25.10.2021

Pro zájemce o náhradní rodičovství byla sepsána brožura Něco málo o náhradní rodinné péči. V brožuře jsou uvedeny skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje a základní informace o formách náhradního rodičovství a procesu, jak se stát náhradním rodičem.

19.1.2022

Od nového roku vstoupila platnost novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která upravuje odměny pro pěstouny či věk dětí umísťovaných do ústavů. S účinností od roku 2025 nemohou být děti mladší 3 let umisťovány do ústavů (až na výjimky, kdy může být přijato dítě z vážných zdravotních důvodů).

1.5.2021

Vydali jsme letáčky, které Vás seznámí se čtyřmi fiktivními příběhy dětí, pro které hledáme náhradní rodiče. Cílem je přiblížit veřejnosti děti, které potřebují vyrůstat v milující rodině - bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav, nebo jinou etnicitu. Seznamte se s Honzou, Karolínou, Erikem a Pepinou a jejich osudem. Protože právě pro takovéto děti hledáme náhradní rodiny, které by jim poskytli bezpečnou a láskyplnou náruč. 

4.3.2022

Výstava bannerů, na kterých jsou uvedené čtyři skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje, je v březnu 2022 k vidění v OC Plaza Liberec - na galerii v přízemí. Stavte se přečíst si, s jakými životní peripetiemi se tyto děti setkaly a jak žijí dnes.

1.4.2022

Výstava mapující kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost, nebo vzácnost" je v průběhu dubna 2022 k vidění ve foyer Kulturního domu Crystal v České Lípě.

12.4.2022

Dne 12. dubna 2022 se v prostorách MCU KOLOSEUM Liberec konala druhá konference k náhradní rodinné péči.  Konference se zúčastnilo okolo 40 odborníků z Libereckého kraje, kteří se náhradní rodinnou péčí zabývají.

25.5.2022

Liberecký kraj potřebuje pěstouny, jejich počet klesá

9.6.2022

Výstava bannerů, na kterých jsou uvedené čtyři skutečné příběhy pěstounství z Libereckého kraje, je v červnu 2022 k vidění v OC Forum Liberec, v přízemí centra. Zastavte se zjistit, jak žijí děti vyrůstající v pěstounské péči.

4.8.2022

Jaké to je poprvé spatřit dítě, pro které budete náhradním rodičem? Jak se změní život příchodem přijatého dítěte? Proč se stát pěstounem? Tyto a mnohé další otázky si klade mnoho lidí, kteří uvažují o tom stát se náhradním rodičem a to bez ohledu na to, v jakém kraji České republiky bydlí. Proto zde sdílíme se svolením odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí osmidílnou sérii rozhovorů s pěstouny z Moravskoslezského kraje, kteří v nich sdílejí své zkušenosti a příběhy s pěstounstvím.

26.9.2022

Ve dnech od 17. do 23. října 2022 se na několika místech v Libereckém kraji koná již 6. ročník Týdne náhradního rodičovství. Pro širokou veřejnost jsou přichystány volně přístupné besedy s odborníky a pěstouny, dny otevřených dveří, výstavy, koncert nebo také videoprojekce. Hlavním cílem Týdne náhradního rodičovství je vzbudit zájem veřejnosti o náhradní rodinnou péči (tj. osvojení/adopce, pěstounství dlouhodobé a pěstounství na přechodnou dobu), zlepšit informovanost, vyvrátit mýty a předsudky panující mezi lidmi o náhradním rodičovství a zvýšit počet náhradních rodičů.